Habitatge unifamiliar aïllat

informació

situació
Ronda Montmany, Fontpineda, Barcelona, Catalunya
superfície
332,00 m²
superfície exterior
508,00 m²
pressupost
586.500,00 €
durada
2007
estat
avantprojecte
client
Sr. García / Sra. Díaz
àmbit
privat
Categories
habitatge