Perfil d'[AiB]

Declaracions:

és una plataforma dedicada a la pràctica de l'arquitectura contemporània.

ofereix serveis professionals d'arquitectura, urbanisme i paisatge.

s'especialitza en el disseny i la coordinació, en dur a terme tot el conjunt de l'obra arquitectònica des de la conceptualització fins a la construcció.

i els seus membres estan involucrats activament en el món cultural i acadèmic.

Mèrits professionals:

és una empresa amb seu a Barcelona fundada fa més de deu anys, amb branques paral.leles a Los Angeles i Miami.

En els últims anys hem destacat en la pràctica de l'arquitectura, tant en la seva vessant professional com en la acadèmica, desenvolupat més de 250 projectes i propostes, sobretot pel sector públic.

La nostra experiència professional va des de l'habitatge fins als equipaments públics o l'urbanisme o el paisatge. Podem destacar:

La feina d' ha rebut nombrosos premis i ha estat publicada en diversos llocs web, llibres i revistes especialitzades tant nacionals com internacionals, incloent Quaderns, Arquitectura Viva, i Abstract.

Qualificació tècnica:

té els conneixements, l'equip, els mitjans tècnics i els consultors necessàris per completar amb èxit qualsevol projecte que es pugui plantejar.

incorpora el disseny ecològic i la investigació com a valors afegits en la seva pràctica.

ha desenvolupat una extensa xarxa de consultors i col·laboradors que permeten afrontar amb èxit el disseny i la gran majoria dels treballs de construcció, inclosos aquells complexos per naturalesa (per exemple, un Centre Penitenciari de 70.000 metres quadrats, un hospital de 55.000 metres quadrats, etc.)

es troba involucrat en el procés de certificació de les normes ISO 9001 i UNE 150301 -Eco Disseny-.

Àrees d'especialització:

Al llarg de la nostra pràctica professional hem adquirit una notable experiència en els ambits de la salut, dels equipaments educatius i culturals, de l'habitatge, del disseny de l'espai públic o del disseny i la planificació urbana.

D'altra banda, no subscriu un enfocament convencional de l'especialització programàtica de l'arquitectura ja que creu qua aquest debilita el paper de síntesi de l'arquitectura bloquejant-ne la seva capacitat intrínseca de generar noves respostes sorgides de nous reptes.
Per tant, com a estudi s'especialitza en el disseny arquitectònic avançat, tenint la qualitat i la innovació com a els nostres principals objectius.

Equip

Equip intern:

Roger Paez i Blanch

Iñigo Solano i Paez

Angela Kay Bunning

Col·laboradors habituals:

Arquitectes i altres professionals:

Estudiants i becaris:

Col·laboradors puntuals:

Ollie Bayliss, Giuseppe Caprara, Céline Condorelli, Aida Esteban, Tobias Friedrich, Lourdes Gaspart, Elvira Jiménez, Eric Palaudàries, Martín di Renzo, Johanna Schweer, Bernat Torrens, Lia Vilahur Chiaraviglio, Dan Welham.