Confrontant Can Lis de Jørn Utzon

Roger Paez i Blanch + Santi Ibarra Oriol, 2012


Description

L’objectiu bàsic del Taller és realitzar documents originals que mostrin aspectes, característiques o condicions inèdites de Can Lis. El tipus de document proposat és la cartografia operativa, és a dir, mapes que suggereixin operacions de transformació de la realitat.

Es pretén que les cartografies operatives de Can Lis, més enllà del seu interès intrínsec com a documents que mostren una imatge inèdita de la casa, serveixin de base a partir de la qual plantejar intervencions projectuals a la casa o al seu entorn immediat, treballant des de la hipòtesi que una mirada acurada sobre la realitat construeix posicions des de les quals projectar.

Volem aprofitar la oportunitat extraordinària de viure durant uns dies a Can Lis, la casa que Jørn Utzon va construir per la seva dona i ell mateix a principis dels anys 70, per explorar-ne les qualitats a través de l’experiència directa. De la observació de la realitat passarem a proposar-ne la transformació, deixant que sigui la construcció cartogràfica de la pròpia realitat la que generi el lloc des del qual projectar.

Languages
catalan
Format
workshop
Copyright
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
Publish Info

Utzon Foundation + ETSALS (Universitat Ramon Llull)Palma de Mallorca.

13-19 August 2012