Design Strategies for Temporary Intervention in Public Space

Roger Paez i Blanch + Toni Montes Boada, 2013


Description

Aquest llibre presenta estratègies d’intervenció efímera a l’espai públic basades en el reconeixement operatiu d’oportunitats derivades del lloc i el programa, amb la voluntat de promoure una relació simbiòtica entre ciutat i esdeveniment.

Tota intervenció efímera a l’espai públic implica la superposició d’una activitat nova que haurà de conviure amb d’altres activitats preexistents. Així doncs, entenem el projecte efímer no pas com un sistema autònom sinó com la modificació d’una realitat prèvia. El procés de projecte requereix comprensió, interpretació i negociació amb la realitat preexistent.


This book presents strategies for temporary intervention in public space based on operative research into opportunities derived from both site and program, intended to foster a symbiotic relationship between city and event.

Any temporary intervention in public space implies the superposition of a new activity that will have to coexist temporarily with previous activities. In any case, we understand that the temporary project is never an autonomous system: it works to modify a preexisting reality. The design process, then, must be based on comprehension, interpretation and negotiation with that preexisting reality.

Languages
catalan, english
Format
book
Copyright
All rights reserved
Publish Info

ELISAVA Barcelona School of Design and Engineering